advokat Bjørn Skuggevik

Arbeidsrett

 
 

Arbeidsrett

Gjennom mange år som advokat og personalsjef i politiet, samt tillitsvalgt i Politiets fellesforbund, har jeg erfart at hvis man har mottatt oppsigelse/avskjed eller varsel om permittering, og man mener dette er usaklig, så må man reagere raskt. Det stilles strenge krav til arbeidsgivers saksbehandling og vurderinger, men dessverre blir regelverket ofte ikke fulgt.

Jeg bistår ansatte i privat og offentlig virksomhet. Jeg kan blant annet hjelpe deg i saker om:

– oppsigelse/avskjed
– lønn og feriepengespørsmål
– HMS
– sluttpakke
– omorganisering/permittering/nedbemanning.

Jeg vil orientere deg om du har krav på fri rettshjelp/gratis advokat. (Det vil som oftest påløpe en egenandel)

Jeg bistår også bedrifter som vurderer å si opp ansatte, det være seg på grunn av forhold på den ansattes side, eller nedbemanning grunnet bedriftens forhold, som f.eks. synkende lønnsomhet. Dessuten bistår jeg ved omorganisering hvor det som oftest oppstår behov for å endre de ansattes stillinger og/eller stillingsinnhold.

Det er viktig at bedriften følger de formelle regler som gjelder i slike sammenhenger slik at den unngår å bli utsatt for søksmål som ofte kan ende i betydelige erstatningskrav fra de ansatte.