advokat Bjørn Skuggevik

Arbeidsrett

 
 

Arbeidsrett

Gjennom mange år som advokat og personalsjef samt tillitsvalgt i Politiets fellesforbund, har jeg erfart at hvis man har mottatt oppsigelse/avskjed eller varsel om permittering, og man mener dette er usaklig, så må man reagere raskt. Det stilles strenge krav til arbeidsgivers saksbehandling og vurderinger, men dessverre blir regelverket ofte  ikke fulgt.

Jeg har lang erfaring i å bistå ansatte i privat og offentlig virksomhet. Jeg kan blant annet hjelpe deg i saker om:

– oppsigelse/avskjed
– lønn og feriepengespørsmål
– HMS
– sluttpakke
– omorganisering/permittering.

Jeg vil orientere deg om du har krav på fri rettshjelp/gratis advokat.