advokat Bjørn Skuggevik

Barnevern

Barnevern

Jeg har omfattende erfaring som advokat for private parter i barnevernssaker, både i fylkesnemnder og domstoler.

Etter norsk rett er det de biologiske foreldre som har ansvar for barns omsorg. Det offentlige barneverns ansvar kommer i annen rekke. Barnevernet har ansvar for å sikre at barn og unge, som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. De skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Men noen ganger fungerer ikke dette og barnevernets inngripen i familien kan være voldsom og gir ikke alltid den beste løsning for barna. Det er derfor avgjørende med riktig bistand på et så tidlig tidspunkt som mulig for foreldrene, enten barnevernets inngripen er i form av tilsyn, eller av mer alvorlig art, som omsorgsovertakelse eller midlertidig akutt plassering utenfor hjemmet. Riktig og kompetent rådgivning på et tidlig tidspunkt vil være av stor betydning for å kunne få et resultat som er til barnets/barnas beste.