advokat Bjørn Skuggevik

Barnevern

Hva kan undersøkelsen resultere i?

• Henleggelse
• Råd og veiledning uten vedtak om hjelpetiltak
• Vedtak om hjelpetiltak
• Forslag om å overta omsorgen, eller ved påståtte alvorlige atferdsvansker fremme forslag om plassering i institusjon. Begge deler krever behandling i fylkesnemnda.
• I hastesaker kan barnevernet fatte akuttvedtak om plassering utenfor hjemmet. Et slikt vedtak krever godkjenning av lederen av fylkesnemnda innen 48 timer. Er foreldrene uenig i vedtaket kan det begjæres muntlig forhandling av saken, med oppmøte i Fylkesnemnda.

For de fleste barnevernssaker betales advokatbistanden av det offentlige, som fri rettshjelp. I undersøkelsesfasen kan man måtte betale selv.