advokat Bjørn Skuggevik

Familie- arv og skifte

Arv og testament

Arv og arverett reguleres i dag av ny arvelov av 2020, som trådte i kraft 01.01.2021. Loven er for en stor del fravikelig og en arvelater kan således selv i større eller mindre grad  treffe bestemmelser om hvem som skal arve. Hvis man ikke etterlater seg barn eller barnebarn, bør man vurdere om den gruppen som loven utpeker som arvinger, er de man ønsker skal arve seg. Og hvis man har giftet seg på nytt vil det for mange være viktig å sikre et rettferdig oppgjør mellom ektefellen og egne barn (særkullsbarn). Dette kan gjøre det ønskelig å fordele arv i levende live, såkalte livsdisposisjoner. Grensen mellom livs- og dødsdisposisjoner kan være vanskelig å trekke og man kan risikere at disposisjonen blir kjent ugyldig hvis den ikke gjøres på rett måte. Derfor bør advokat kontaktes for å sikre et riktig og forutsigbart resultat.

Reglene for bruk av testament er strenge og svært formelle. Det er derfor viktig å søke juridisk råd, for å sikre seg at testamentet blir gyldig.

I et testament kan du bl.a.

  • Utpeke bestemte arvinger
  • Begrense livsarvingers arverett
  • Fordele formue.
  • Begunstige ektefelle eller samboer
  • Opprette legat eller stiftelse
  • Avgrense statens arverett
  • Fastsette bestemmelser om gravferd
  • Bestemme hvem som skal forestå arveoppgjøret..