advokat Bjørn Skuggevik

Familie- arv og skifte

Ektepakt

En ektepakt kan skape forutsigbarhet om det økonomiske oppgjøret ved skilsmisse og også ved død. Som advokat kan jeg bistå med å vurdere om det er nødvendig å opprette en slik ektepakt, for å sikre at oppgjøret blir som ønsket.

Man kan f eks.:

– bestemme at særeie eller skjevdelingsmidler skal være felleseie ved død.
– fastsette av gjenlevende ektefelle skal kunne overta særeie på uskifte.
– regulere deling av gjeld.
– sikre familien mot økonomisk risiko i næringsvirksomhet

Merk at ektepakt og samboeravtale i all hovedsak regulerer samlivsbrudd i live, mens et testament regulerer hva som skjer ved dødsfall. Derfor anbefales det i mange tilfelle å opprette både ektepakt og testament.