advokat Bjørn Skuggevik

Familie- arv og skifte

Fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt gir deg en mulighet til å bestemme hvem som skal ivareta din økonomi og personlige interesser hvis du i fremtiden ikke lenger er i stand til det selv. Planlegg derfor fremtiden med en fremtidsfullmakt.

Selv om fremtidsfullmakt er mest aktuelt med tanke på alderdommen, så kan alvorlig sykdom eller skader ramme i alle aldre, og sette deg ute av stand til å ivareta egne interesser. Tenk derfor igjennom hva du ønsker skal skje hvis du skulle komme i en slik situasjon.

Fordelen med fremtidsfullmakt er at det er et «privat alternativ» til vergemål, og ved å etablere en fremtidsfullmakt kan du selv bestemme at en du stoler på skal styre din økonomi, og for eksempel få fullmakt til å leie ut og selge eiendeler og dele ut gaver til barn og barnebarn uten at det behøves samtykke fra fylkesmannen, og oppnevnelse av verge.

Driver du egen virksomhet, så kan du altså i fremtidsfullmakten bestemme hvem som på dine vegne skal følge opp driften når du ikke er i stand til det selv.

Uten fremtidsfullmakt vil formuen din kunne bli låst, og fylkesmannen overtar ansvaret for midlene dine. Med fremtidsfullmakt vil du altså selv kunne bestemme at ektefelle eller barna skal kunne fordele og få glede av dine verdier om du blir dement og kommer på sykehjem.

TA KONTAKT OG JEG VIL ORIENTERE OM ORDNINGEN OG HVORDAN MAN GÅR FREM!!