advokat Bjørn Skuggevik

Familie- arv og skifte

Samboeravtale

De fleste samboere bør vurdere å bruke en advokat til å sette opp en samboeravtale. Erfaringsmessig har inngåelse av slike avtaler en tendens til å trekke ut og ikke bli noe av. Man ønsker kanskje ikke å bry den andre parten med slikt og kan være redd for at det kan oppstå misforståelser som….”ja vel; du tenker å skille lag nå…?”

En god samboeravtale gir imidlertid trygghet og forutsigbarhet for partene og eventuelt deres barn. Avtalen kan bl.a. inneholde :

• Hvem som skal eie hva?
• Inntreden i den annens eiendeler
• Fordeling av gjeld.
• Fordeling av daglige utgifter..
• Å holde den andre forsikret eller pensjonert.
• Hvem som skal overta eiendeler på “skifte”.
• Beskrivelse av hvordan oppgjøret skal foregå.
• Avklaring i forhold til særkullsbarn.

Men som for en ektepakt så regulerer en samboeravtale i all hovedsak samlivsbrudd i live. Skal man sikre oppgjør etter et dødsfall må man opprette et testament. Og husk at samboere som hovedregel ikke arver hverandre!!!!!