advokat Bjørn Skuggevik

Familie- arv og skifte

Samboeravtale

De fleste samboere bør vurdere å sette opp en samboeravtale. Erfaringsmessig har inngåelse av slike avtaler en tendens til å trekke ut og ikke bli noe av. Man ønsker kanskje ikke å bry den andre parten med slikt og kan være redd for at det kan oppstå misforståelser som….”ja vel; du tenker å skille lag nå…?”

En god samboeravtale gir trygghet og forutsigbarhet for partene og eventuelt deres barn. Mange er tjent med å bruke advokat for å sikre en riktig fordeling i tilfelle noe uforutsett skulle hende. Avtalen kan bl.a. inneholde :

• Hvem som skal eie hva?
• Inntreden i den annens eiendeler (hvordan bli deleier)
• Fordeling av gjeld.
• Fordeling av de daglige utgifter.
• Å holde den andre forsikret eller pensjonert.
• Hvem som skal overta bestemte eiendeler på “skifte”.
• Beskrivelse av hvordan oppgjøret skal foregå.
• Avklaring i forhold til særkullsbarn.

Men som for en ektepakt så regulerer en samboeravtale i all hovedsak samlivsbrudd i live. Skal man sikre oppgjør etter et dødsfall må man opprette et testament.

Den nye arveloven som trådte i kraft 01.01.2021, likestiller ikke samboere og ektefeller med henhold til arv. Samboere uten felles barn får ingenting dersom den andre dør. Samboere som har, har hatt eller venter barn sammen, har arverett etter hverandre. Arven utgjør 4 G, men kan begrenses og utvides ved testament. Det er derfor fortsatt svært viktig for samboere å skrive samboerkontrakt og testament.

Som i dag vil adgangen for samboere til å sitte i uskiftet bo etter avdøde være svært begrenset. Det er kun samboere som har felles barn som gis denne anledningen, og det er bare samboerens felles bolig og innbo samt fritidseiendom og bil, man kan sitte i uskifte med.