advokat Bjørn Skuggevik

Fast eiendom / Husleie

Husleierett

Bistand gis til utleier og leietaker, ved opprettelse av leiekontrakter, oppsigelsesproblematikk, utkastelse, tvangsinndrivelse av manglende betalt husleie m.v.

Dette er saker som griper inn i hver enkelts privatliv og kan ofte medføre store kostnader. Derfor er det viktig å søke god bistand så tidlig som mulig i prosessen. Det vil erfaringsmessig avgjøre saken raskere og føre til mindre kostnader.