advokat Bjørn Skuggevik

Fast eiendom / Husleie

Skader på eiendom.

Etter oppstått skade, f.eks. ved brann, kan forsikringsoppgjøret være vanskelig og langvarig. Politiet skal rutinemessig avdekke brannårsaken, forsikringsselskapet skal bygge sin avgjørelse på politiets konklusjoner og eventuelt foreta egne undersøkelser. Innbolister skal utarbeides over det som ble skadet eller ødelagt etter brannen. Og bygningen skal repareres eller gjenoppbygges totalt.

Det vil ofte være snakk om et forsikringsoppgjør som omfatter store verdier. Forsikringsselskapet kan misforstå og faktisk også mistenke deg for forsikringssvindel. De kan ha mistanke om at du har tent på bygningen selv, eller at du krever forsikringsutbetaling for gjenstander og eiendeler som ikke var i bygningen da det brant, eller som faktisk ikke ble stjålet ved det innbruddet du har meldt.

Jeg har god erfaring med skadeoppgjør og håndtering av forsikringsselskapene. Jeg kan hjelpe deg gjennom prosessen og unngå at det oppstår misforståelser og ubegrunnede mistanker. Her kommer min lange erfaring fra politiet godt med.