advokat Bjørn Skuggevik

Fast eiendom – oppgjørsoppdrag.

Fast eiendom – oppgjørsoppdrag.

Ved oppgjørsoppdrag har du allerede funnet en kjøper til din bolig, men jeg hjelper deg med resten av prosessen. Jeg besørger alle nødvendige dokumenter for en fullverdig og korrekt overføring av eiendommen. Oppdraget omfatter prosessen med utarbeidelse av kontrakt, innfrielse av eventuelle heftelser, overskjøting med tinglysning og det pengemessige oppgjøret mellom partene. Tilleggsarbeid som f.eks. søknad om konsesjon, faktureres i tillegg, etter medgått tid og avtalt timepris. (Klienten vil få timeliste som viser art og omfang av arbeidet).

Alle eksterne utlegg som dokumentavgift, tinglysingsgebyrer for skjøte og pantedokumenter, attestgebyrer, forretningsførergebyr (for borettsandeler) o.l. kommer i tillegg.

Oppdraget faktureres som hovedregel etter fastpris, se egen fane til venstre.