advokat Bjørn Skuggevik

Fast eiendom – oppgjørsoppdrag.

Feil og mangler ved bolig

Ved salg av bolig kan selger gjøres ansvarlig for feil eller mangler som oppdages etter overtakelse.

Typiske mangler kan være skader på bad som f. eks. manglende membran, vannlekkasjer av forskjellig art, fukt og dreneringsproblemer, funksjonsfeil i elektriske anlegg, sopp og råteskader, mangelfullt utførte håndverktjenester, arealavvik m.m.

Det må gjøres en konkret vurdering av om det foreligger feil og/eller mangler og denne bør gjøres av en advokat med erfaring på området. Feilene eller manglene må også være av en slik karakter og størrelsesorden at de utgjør en mangel i henhold til avhendingslovens bestemmelser.

For å vurdere feilene og manglene vil det være behov for å få dem taksert av en takstmann. Valget av takstmann er i denne sammenheng meget viktig og man må velge en med god kjennskap til denne type problemstilling.

Innboforsikringen vil i mange tilfeller dekke advokatkostnader i slike saker.