advokat Bjørn Skuggevik

Fastpriser.

 
 

Fastpriser.

For de nedenfor nevnte sakstyper kan i stedet for timepris avtales følgende fastpriser, (Inkluderer klientmøte, utarbeidelse av utkast til dokument, tlf.er, e-poster, endelig dokument med eventuell vitnepåtegning og oversendelse til rett instans; f.eks. Statens kartverk eller Brønnøysundregisteret.

Fremtidsfullmakt: kr. 5.000.-, inkl. mva.  

Testament (enkle arveforhold): Kr. 5.000. inkl. mva. (I tillegg kommer gebyr for evnt. oppbevaring av testamentet his tingretten, med kr. 959.-, (2021 pris)). Gebyret endres årlig.

Ektepakt (standard økonomiske forhold): Kr. 4.000.-, inkl. mva.  (I tillegg kommer gebyr for evnt. tinglysning i Br.reg, med kr. 1.516.-, (2021 pris)) Gebyret endres årlig.

Samboeravtale (standard økonomiske forhold):   Kr. 5.000.-, inkl. mva.

Oppgjørsoppdrag ved salg av fast eiendom:   Kr. 18.750.-, inkl. mva. (Kr. 15.000.-, eks. mva.). Se egen fane Fast eiendom – oppgjørsoppdrag.