advokat Bjørn Skuggevik

For Bedrifter

 
 

For Bedrifter

For en bedrift er det viktig å være proaktiv kan spare bedriften for konflikter og kostnader senere.

Som tidligere personalsjef i et av politiets særorgan og fagforeningsleder også i politiet, samt flere år som advokat med arbeidsrett som et av mine hovedområder, har jeg sett at god rådgivning før problemer oppstår er det beste. Gode avtaler og rutiner, samt bevissthet på både arbeidsgivers og arbeidstagers rettigheter vil føre til et bedre arbeidsmiljø og mindre konflikter.

Jeg bistår ved kontraktsinngåelse, HMS, etablering og avvikling av virksomheter, bl.a.:

  • ansettelses- og oppsigelsesprosesser
  • lønns- og personalspørsmål
  • omorganisering/permittering/nedbemanning
  • kontrakter med kunder og leverandører
  • økonomisk rådgivning ved etablering, drift og eventuell avvikling
  • rådgivning vedrørende spørsmål om oppbud eller konkurs