advokat Bjørn Skuggevik

Lenker

Lov og rett

Det finnes mange nyttige og informative juridiske nettjenester. Her har vi samlet pekere til tjenester med interesse både for fagfolk og vanlige brukere.

Lovdata.no

Denne basen inneholder Norges gjeldende lover og forskrifter (sentrale og lokale). Lovdata foretar løpende ajourføring av tekstene på grunnlag av endringer som vedtas av Stortinget og sanksjoneres av Kongen.

Justis- og politidepartementet (JD)

Departementets hovedmål er å sørge for at grunnleggende garantier om rettssikkerhet blir opprettholdt og utviklet, noe som inkluderer ansvar for lovarbeid, domstolene/konfliktløsning, sivile rettsforhold, politiet, kriminalomsorgen, redning og beredsskapstjenesten.

Politiet