advokat Bjørn Skuggevik

Lenker

Tilsynsmyndigheter

Arbeidstilsynet, Datatilsynet, Konkurransetilsynet, Finans-/Kredittilsynet og Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Arbeidstilsynet
– fører tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav. Her er mye informasjon om arbeidsrett og arbeidsmiljø.

Datatilsynet
– fører tilsyn med personvern og personregistre

Konkurransetilsynet

Finanstilsynet (Tidl Kredittilsynet.)

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet