advokat Bjørn Skuggevik

Om meg

Om meg

Jeg tilbyr kvalifisert bistand til en rimelig og fornuftig pris. Mitt hovedmål er å oppnå best mulig resultat for mine klienter innenfor lovens rammer, med riktig bruk av ressurser og forutberegnelighet, herunder å gi klienten et ærlig svar på hvordan jeg vurderer saken og mulighetene for å nå frem. Jeg snakker norsk, svensk og engelsk.

Jeg driver en alminnelig praksis med hovedvekt på rettsområdene arv/arveplanlegging/skifte/ og familierett, arbeidsrett, konkurs- og dødsbobehandling, strafferett. barnevern og barnerett. Dessuten bistår jeg ved oppgjør etter salg av fast eiendom, mangelssaker, boligrett og firmaetablering – herunder rådgivning. Jeg har omfattende prosedyreerfaring for ting- og lagmannsrett og deltar jevnlig i forhandlinger og øvrig utenrettslig tvisteløsning. Jeg benyttes regelmessig som bostyrer i konkurs- og dødsbo av stedlig tingrett.

For vilkår og priser henvises til generelle vilkår, (se egen fane til venstre). Jeg undersøker alltid mulighetene for forsikringsdekning og fri rettshjelp/fri sakførsel, (se egen fane).

Jeg retter meg spesielt mot klienter i Østfold, Akershus og Oslo, men har også klienter ellers i landet. Jeg bistår i hovedsak privatpersoner, men også små og mellomstore bedrifter, (se egen fane). Jeg har kontor i Askim og Oslo.