advokat Bjørn Skuggevik

Pengekrav / Inkasso / Tvangsforbyrdelse

 
 

Pengekrav / Inkasso / Tvangsforbyrdelse

Tvangsforfølgning/-fullbyrdelse av pengekrav, eller andre krav, reguleres i hovedsak av tvangsfullbyrdelsesloven,  dekningsloven og inkassoloven. Området er preget av regler det kan være vanskelig å ha oversikt over.

De som mottar inkassovarsel eller har fått rettslig inkasso mot seg  bør søke profesjonell hjelp, hvis de vil unngå unødvendige gebyrer og omkostninger, som i mange tilfelle kan øke gjelden til det mangedobbelte.

Jeg bistår også de som ønsker bistand med å inndrive sine krav.