advokat Bjørn Skuggevik

Standardpriser.

 
 

Standardpriser.

For de nedenfor nevnte sakstyper kan avtales følgende standardpriser:

Opprettelse av fremtidsfullmakt: Fra kr.  5.000.-, inkl. mva. 

Opprettelse av testament (ukomplisert): Kr. 4.000.-,  inkl. mva.

Ektepakt (ukomplisert): Kr. 3.125, inkl. mva.

Samboeravtale (ukomplisert):   Kr. 3.125.-, inkl. mva.

Ved behov for flere dokumenter kan gis samlerabatt, etter avtale.

Oppgjørsoppdrag – salg av fast eiendom:   Kr. 16.875.-, inkl. mva. (Kr. 13.500.-, eks. mva.)

Prisen inkluderer: utarbeidelse av kjøpekontrakt, skjøte, pantedokument/sikringsobligasjon og tinglysning av disse, utarbeidelse av erklæring om konsesjonsfrihet og oversendelse til kommunen, sjekk av heftelser, økonomisk oppgjør mellom partene, inkl. innfrielse av inntil 3 panteheftelser.  Tilleggsarbeid som f.eks. søknad om konsesjon og avklaring av odelsspørsmål, faktureres i tillegg, etter medgått tid. (Klienten vil få timeliste som viser art og omfang av arbeidet)

Alle eksterne utlegg som dokumentavgift, tinglysingsgebyrer for skjøte og pantedokumenter, attestgebyrer, forretningsførergebyr (for borettsandeler) o.l. kommer i tillegg.