advokat Bjørn Skuggevik

Standardpriser.

 
 

Standardpriser.

For de nedenfor nevnte sakstyper kan avtales følgende standardpriser:

Utarbeidelse av testament: Kr. 3.500.-,  inkl. mva.  (Hvis arveforholdene er kompliserte  kan prisen bli høyere).

Ektepakt og samboeravtaler:   Kr. 5.500.-, inkl. mva.

Ved behov for flere dokumenter gis samlerabatt, etter avtale.

Oppgjørsoppdrag – salg av fast eiendom:   Kr. 13.500.-, inkl. mva.

Prisen inkluderer: utarbeidelse av kjøpekontrakt, skjøte inkl. tinglysning av dette og økonomisk oppgjør mellom partene, inkl. innfrielse av panteheftelser.  For pantedokumenter i tillegg til skjøte påløper salær med kr. 750.-, inkl. mva. for hvert dokument. Annet tilleggsarbeid f,eks. innfrielse av flere enn 3 panteheftelser, faktureres etter medgått tid.

Alle eksterne utlegg som dokumentavgift, tinglysingsgebyrer for skjøte og pantobligasjoner, attestgebyrer, forretningsførergebyr (for borettsandeler) o.l. kommer i tillegg. Dessuten påløper et tillegg for min tvungne meglerforsikring, med pr. 01.01.2017, kr. 250.-, med tillegg av 0,5 promille av salgssummen.