advokat Bjørn Skuggevik

Strafferett

 
 

Strafferett

Det er viktig å velge en advokat med erfaring og som du kan ha tillit til. Jeg følger opp alle saker selv og overlater ikke saken til en advokatfullmektig, (som ofte vil være under opplæring).

Min lange erfaring som advokat og politiadvokat (aktor), med både små og store saker gjør at jeg kan gi konkrete råd og sikre at klientens rettssikkerhet ivaretas. Dette gjelder fra de såkalte “små saker” som kan være alvorlige nok for den som er anklaget, for eksempel veitrafikksaker, til de største og vanskeligste sakene som ran, narkotika og økonomisk kriminalitet.

I tillegg til bred erfaring med konkrete saker, har jeg undervist på Politihøgskolen i strafferett og prosess, samt privatrett.

Jeg bistår på alle stadier i saken:
➢ under politietterforskning
➢ pågripelse, fengsling og andre tvangsmidler
➢ under rettsmøter til enkeltstående etterforskningskritt/bevisopptak
➢ ved førerkortbeslag
➢ under hoved- og ankeforhandling
➢ anke av dommer og kjennelser

Jeg bistår også ved politianmeldelser og oppfølgning av saker hvor bedrifter eller privatpersoner er blitt utsatt for straffbare handlinger.

Ved varetektsfengsling og i de aller fleste saker etter at det er tatt ut tiltale for retten dekkes advokatutgiftene av det offentlige. Dette innebærer at min bistand i slike saker er gratis for den siktede/tiltalte til den rettslige behandlingen er avsluttet. I etterforskningsfasen, før det er tatt ut tiltale, må klienten som regel betale for bistanden selv.

Staten betaler imidlertid ikke for forsvarerbistand i alle typer straffesaker. Det gjelder for eksempel i saker hvor et forelegg ikke har blitt vedtatt og de fleste promillesaker.